Adresa:
Str. Victoriei nr.2, Azuga
Prahova

Telefon:
  (0244) 322.051
  (0244) 322.052

Telefon urgenta:
  112
Fax:
  (0244) 321.910
E-Mail:
spitalazuga@yahoo.com

Conducere Unitate:
Manager
Pandele Victor

Drepturile si obligatiile pacientilor


(Legea nr. 46/21.01.2003)

Pacientul are dreptul:

- la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
- de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
- de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
- de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
- de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
- de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
- de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic iar cauza suferinta.
- de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
- de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
- sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
- sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa.
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamntul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa si exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamntul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
- la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului;
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
- la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
- poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
- la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
- sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.
Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

Pacientul are obligatia:

- sa prezinte la internare actul de identitate, precum si documentele justificative care sa ateste calitatea de asigurat;
- sa respecte programul spitalului;
- de a respecta ordinea interioara din spital, linistea si curatenia;
- de a respecta regulile de igiena personale si colective;
- de a manifesta grija fata de bunurile din dotarea spitalului;
- de a avea o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar.Breviar medical
Ghid medical Online
Consultatii Online
Alimentatie sanatoasa

• Casa Nationala de
     Asigurari de Sanatate

• Casa de Asigurari de
     Sanatate Prahova

• Directia de Sanatate
     Publica Prahova

• Colegiul Medicilor din
     Romania

• Scoala Nationala de
     Sanatate Publica si
     Management Sanitar

• Ministerul Sanatatii
• Centrul National de
     perfectionare in
     Domeniul Sanitar

• Sistemul de plata pe caz
     rezolvat (DRG)

• Portal dedicat
     Managerilor din Sistemul
     Medical

• Site dedicat informarii
     medicilor

• Ordinul Asistentilor
• Catalog Medicamente
• Uniunea Europeana
• Guvernul Romaniei
• Parlamentul Romaniei -
     Senat

• Parlamentul Romaniei -
     Camera Deputatilor

• Presedintia


Copyright © 2007 Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Created by BioCis srl